Hút chất thải, vận chuyển vi sinh tại huyện Hóc Môn