Hút chất thải, vận chuyển vi sinh tại Quận Bình Thạnh