Chính sách cookie

Chính sách cookie là một tài liệu hoặc thông báo của một trang web hoặc ứng dụng di động mô tả việc thu thập, sử dụng và quản lý cookie. Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của người dùng khi truy cập vào một trang web hoặc ứng dụng.

Chính sách cookie thường bao gồm các thông tin sau:

  1. Mục đích sử dụng cookie: Chính sách cookie nêu rõ mục đích sử dụng cookie trên trang web hoặc ứng dụng. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ, cải thiện trải nghiệm người dùng, phân tích và theo dõi hoạt động trên trang web, quảng cáo và marketing.

  2. Loại cookie được sử dụng: Chính sách cookie thường liệt kê các loại cookie được sử dụng trên trang web hoặc ứng dụng. Ví dụ, cookie cần thiết để hoạt động cơ bản, cookie chức năng để lưu trữ cài đặt và lựa chọn của người dùng, cookie phân tích để thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với trang web, và cookie quảng cáo để cung cấp quảng cáo có liên quan.

  3. Thông tin thu thập bởi cookie: Chính sách cookie thông báo về loại thông tin mà cookie thu thập từ người dùng, chẳng hạn như địa chỉ IP, thông tin về trình duyệt, ngôn ngữ, hoạt động trên trang web và ứng dụng. Nó cũng có thể đề cập đến việc liên kết thông tin từ cookie với thông tin cá nhân khác mà người dùng cung cấp.

  4. Quản lý cookie: Chính sách cookie thường cung cấp hướng dẫn về cách người dùng có thể quản lý và kiểm soát cookie trên thiết bị của mình. Điều này có thể bao gồm cách chặn hoặc xóa cookie, thiết lập cài đặt trình duyệt để từ chối cookie hoặc cung cấp tùy chọn riêng để người dùng quản lý cookie.

  5. Chia sẻ thông tin cookie: Chính sách cookie có thể nêu rõ liệu thông tin từ cookie có được chia sẻ với bên thứ ba nào khác ngoài trang web hoặc ứng dụng. Điều này có thể liên quan đến việc chia sẻ thông tin với các đối tác quảng cáo, công ty phân tích hoặc bên cung cấp dịch vụ.

Chính sách cookie thường được trình bày rõ ràng trên trang web hoặc ứng dụng, và người dùng cần đọc và hiểu chính sách này để biết về việc sử dụng và quản lý cookie.