Phương tiện phục vụ thông cống nghẹt - - 0909.609.125